PROJEKT B+R

Projekt realizowany jest dzięki Funduszowi Platinum Alfa Sp. z o.o. , który realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

Projekt B+R będący w fazie PoC (Proof of Concept) i w fazie przedwdrożeniowej, zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wytworzenia prototypu nowego, nieistniejącego na rynku światowym materiału higienicznego o właściwościach bakterio i grzybobójczych, znacznie zmniejszającego ryzyko infekcji intymnej, używany w warunkach wodnych.