Zespół

Agata Wójcik

Dr inż. lider projektu  odpowiedzialna za zaprojektowanie funkcjonalności produktu, zarządza realizacją projektu R&D i pozyskuje specjalistów w danej dziedzinie. Tworzy wsparcie przy pracach dotyczących rozwoju produktu i kreuje nowe rozwiązania.

Dorota Piłakowska-Pietras

Dr inż. odpowiedzialna  w dziale R&D za opracowywanie, projektowanie technologii wytwarzania formulacji oraz kontrolę jakości produktów gotowych. Do jej zadań należy nadzorowanie prac związanych z wdrożeniem produktów zgodnie z normami krajowymi
i  międzynarodowymi.

Claudia Sławek

Odpowiedzialna  za całościowy growth marketing. Doświadczenie zdobyła w Subko&Co, gdzie kierując 5 – osobowym teamem odpowiadała za realizację strategii online marketingu dla klientów w różnych branżach.