Zespół

Agata Wójcik

dr inż. kierownik projektu jest odpowiedzialna za zaprojektowanie funkcjonalności produktu, zarządzanie realizacją projektu i pozyskiwanie specjalistów w żądanej dziedzinie. Tworzy wsparcie przy pracach dotyczących rozwoju produktu

Dorota Piłakowska-Pietras

dr inż. jest odpowiedzialna za prace nad składem produktu oraz badania materiałowe

Waldemar Ilczyszyn

lek. med. Spec. II stopnia ginekolog położnik
jest głównym konsultantem do spraw związanych z badaniami mikrobiologicznymi oraz testami wyrobu gotowego